Göteborg

Amnesty International Göteborg

Amnesty International Göteborg

Beskrivning

 Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden.
Genom att ha utredare på plats i hela världen kan vi få vittnesmål från de människor som vet vad som pågår, och vi dokumenterar den information vi får för att kunna avslöja när kränkningar mot mänskliga rättigheter sker. 

Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla. Vi är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen. Vi är oberoende i våra utredningar och åsikter. 

Tillsammans påverkar vi för att skapa en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, nu och i framtiden. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Haga Östergata 30 B, 41122 Göteborg