Stockholm

Amnesty International, Stockholmsdistriktet

Amnesty International, Stockholmsdistriktet

Beskrivning

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty arbetar för detta mål genom att utreda kränkningar, utöva påtryckningar mot makthavare som kränker dessa rättigheter, kräva straff för kränkningar samt informera och utbilda allmänheten om människorättsfrågor. Stockholmsdistriktet av Amnesty International samordnar medlemsarbetet lokalt i Stockholm. Det kan handla om att ge service till distriktets arbetsgrupper, organisera gemensamma aktiviteter, sprida kunskap om Amnestys arbete och försöka utöka antalet aktiva Amnestymedlemmar i Stockholm.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Alsnögatan 11, 11641

Har du någon fråga?

Kontakta Amnesty International, Stockholmsdistriktet

Webbplats

www.amnesty.se/lokalasidor/amnestystockholm/