Uppsala

Amnesty International, Uppsala Distrikt

Amnesty International, Uppsala Distrikt

Beskrivning

Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Amnestys arbete handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. Amnestys Uppsaladistrikt är ett av de mest aktiva distrikten i Amnesty Sverige, med cirka 11 grupper. Idag finns det en rad olika grupper som alla har ett speciellt fokus: Grupp 39 (Gambia, Iran, Indien) Grupp 67 (Rwanda) Grupp 82 (Burma, Iran) Grupp 111 (Kvinnorättsfrågor) Grupp 122 (Iran, kvinnors rättigheter -- Engelskspråkig grupp / English-speaking group) Grupp 197 (Colombia, Nigeria) Grupp 215 (Enköpingsgrupp -- Burma, Vitryssland, USA) ESK-gruppen (Ekonomiska, Sociala & Kulturella rättigheter) HBTQ-gruppen (Homosexuellas, Bisexuellas, Transpersoners och Queera personers rättigheter) Juristgruppen (jurister/juriststuderande) Grupperna arbetar med sina respektive ämnen på olika sätt, vissa grupper genomför manifestationer på gator och torg medan andra håller föreläsningar och skriver traditionella Amnestybrev. Arbetet i Uppsaladistriktet samordnas av en distriktsstyrelse som väljs på årsmötet. Alla styrelsemedlemmarna är ansvariga för olika områden.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Övre Slotsgatan 11B, 75312

Har du någon fråga?

Kontakta Amnesty International, Uppsala Distrikt

Webbplats

www.amnesty.se/uppsala