Stockholm

Animal Protection Network

Animal Protection Network

Beskrivning

Animal Protection Network är en svensk ideell organisation som grundades 2004 i Stockholm. Syftet med organisationen är att stoppa djurplågeriet och slakten av katter och hundar i Asien. Med djurplågeri syftar vi främst på tortyren katter och hundar utsätts för i samband med slakt. Animal Protection Networks verksamhet går ut på att stödja viktiga projekt i Asien med ekonomiska resurser. Vi gör det genom fundraisingarbete i Sverige och genom stödmedlemmar i Sverige. Just nu stödjer vi projekt i Filippinerna, Sydkorea och Thailand. Vi letar också efter en bra samarbetspartner i Kina. Mål 1. Hundar och katter i Asien behandlas ofta vedervärdigt som en följd av att de har låg status; därför arbetar vi för att höja deras status. 2. Vi verkar för ett importförbud av katt- och hundpäls i Sverige och EU. 3. Sydkorea har en lag som förbjuder slakt av hund och katt. Den efterlevs inte idag och det ska vi arbeta för att ändra på. 4. I Filippinerna slaktas hundratusen hundar varje år illegalt. Vårt mål är att denna verksamhet ska upphöra. 5. Långsiktigt är vårt mål att det ska finnas en fungerande djurskyddslag för alla djur i alla länder. För att uppnå våra mål stödjer vi organisationer i Asien som arbetar på tre olika plan: 1. Opinionsbildande arbete med lagändringar. 2. Utbildning och långsiktigt påverkansarbete till allmänhet. Kunskap bland befolkningen leder förhoppningsvis till minskad konsumtion. 3. Räddningsarbete för att hjälpa enskilda katter och hundar. Exempelvis veterinärvård och sterilisering, fritagning från illegalaslakterier eller transporter, adoptionsprogram och stöd till hjälpcenter. Vi arbetar kostnadseffektivt med en minimal administration och ett nära samarbete med organisationer i Asien. Vi håller administrationen nere genom att främst arbeta med autogiro för att slippa dyra administrationskostnader. Tack vare att vi får in ungefär samma summa varje månad kan vi lättare planera kommande projekt. Det ger oss mycket större möjlighet att påverka och är en trygghet för våra samarbetspartners. Alla inom Animal Protection Network arbetar helt ideellt. Vi har heller inga kostnader för kontor. Animal Protection Network grundades maj 2004 av Carina Olsson, Pia Hall och Anna Almberg. Föreningen grundades ur vårt intresse att förändra missföhållandena för katter och hundar i Asien. Intresset väcktes inte minst i samband med en film om katter och hundar som torterades till döds för att bli päls visades på TV4 under hösten 2002. Vi har ett 20-tal aktiva som arbetar ideellt och hjälper oss med allt från administration och mässdeltagande, till hemsida och medlemskommunikation. Även styrelsen arbetar helt ideellt, så att alla medlemspengar vi får in kan gå direkt dit de gör nytta; i Asien.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Box 90176, 12022

Har du någon fråga?

Kontakta Animal Protection Network

Webbplats

www.animalprotection.se