Stockholm

Anna Lindhs Minnesfond

Anna Lindhs Minnesfond

Beskrivning

Anna Lindhs Minnesfond stödjer kvinnor och unga människor som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs. Anna Lindhs Minnesfond instiftades för att hedra Anna Lindhs minne och för att visa att våldet inte får övervinna tron på att man genom fredliga medel och demokratiska kanaler kan påverka. I sin politiska gärning visade Anna Lindh prov på envishet och mod. Hon trodde verkligen på möjligheten till förändring via enträget politiskt engagemang. Målet är att Minnesfonden ska bidra till att Anna Lindhs gärning fortgår genom andra och att fler människor ska uppmuntras att verka i Anna Lindhs anda.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Kulturhuset Box 16414, 10327

Har du någon fråga?

Kontakta Anna Lindhs Minnesfond

Webbplats

www.annalindhsminnesfond.se