Karlstad

Antidiskrimineringsbyrån, Värmland

Antidiskrimineringsbyrån, Värmland

Beskrivning

Antidiskrimineringsbyrån i Värmland arbetar för att synliggöra diskriminering på arbetsplatser, skolor och andra områden i samhället. Genom information lyfter vi frågor som rör diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vänder oss till arbetsgivare, fackföreningar, skolor, myndigheter, Privata och offentliga organisationer samt allmänheten i stort. Byrån drivs av Centrum för Mänskliga Rättigheter. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. För ett öppnare samhälle krävs information och samarbete.

Bevaka denna organisation

Adress

Kungsgatan 1, 65224

Telefonnummer

054-18 17 44

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.adbiv.se