Karlstad

Antidiskrimineringsbyrån, Värmland

Antidiskrimineringsbyrån, Värmland

Beskrivning

Antidiskrimineringsbyrån i Värmland arbetar för att synliggöra diskriminering på arbetsplatser, skolor och andra områden i samhället. Genom information lyfter vi frågor som rör diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vänder oss till arbetsgivare, fackföreningar, skolor, myndigheter, Privata och offentliga organisationer samt allmänheten i stort. Byrån drivs av Centrum för Mänskliga Rättigheter. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. För ett öppnare samhälle krävs information och samarbete.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Kungsgatan 1, 65224

Har du någon fråga?

Kontakta Antidiskrimineringsbyrån, Värmland

Webbplats

www.adbiv.se