unknown

Artister för Fred

Beskrivning

Artister för Fred är en ideell svensk medlemsförening som bildades 1982 och är en del av den internationella mångfacetterade fredsrörelsen. Artister för Fred motsätter sig alla krig, våld, diskriminering, utanförskap och vill med hjälp av FN:s Barnkonvention och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna uppmana alla att samarbeta utifrån en gemensam fredskultur. Syftet är att sprida fredsbudskapet vidare och inspirera andra att ta eget ansvar att en gemensam fredskultur efterlevs. Med hjälp av våra dikter, sånger, danser, bilder och ord vill vi sprida kunskap om att vårda livet och bygga upp bra värderingar till en bättre och fredligare värld.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Västermovägen 81, 12540

Har du någon fråga?

Kontakta Artister för Fred

Webbplats

www.artisterforfred.se/