Botkyrka

Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser

Beskrivning

Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i sina ursprungsländer (Syrien, Iran, Irak, Turkiet och Libanon). Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och är partipolitiskt och religiöst obundet. Alla som arbetar för Assyrier Utan Gränser gör det på ideell basis.
Vår värdegrund utgår från FN: s konvention om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Värdegrunden bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde och att barn har särskilda rättigheter och att alla människor har ett ansvar. Assyrier är idag en utsatt grupp i Mellanöstern och utsätts dagligen för övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering. Vårt arbete inriktas därför på att hjälpa assyrier i hemlandet att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro.
Vi etablerar fadderbyar i hemlandet, tilldelar assyriska ungdomar stipendier till utbildning och hjälper assyrier i nöd med akuta insatser. Assyrier Utan Gränser ser det som en självklarhet gentemot sina bidragsgivare att öppet redovisa kommitténs arbete, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Effektivitet och användning av resurser på optimerat sätt är ledord i arbetet som bedrivs. Insatserna kontrolleras och dokumenteras direkt på plats. Assyrier Utan Gränser lägger stor relevans vid att ständigt granska och ifrågasätta den egna verksamheten. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Segersbyvägen 4, 4 tr, 14563 Norsborg

Har du någon fråga?

Kontakta Assyrier Utan Gränser

Webbplats

assyrierutangranser.se/