Västerås

ATSU - Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, Riksorganisation

ATSU - Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, Riksorganisation

Beskrivning

ATSU:s rikstäckande och nationella ändamål är att arbeta aktivt med att förebygga för att sexuella övergrepp inte sker och att verka för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp. ATSU samverkar och informera olika myndigheter om sexuella övergrepp och dess konsekvenser för såväl den utsatta som deras anhöriga. Målet med ATUS:s versamhet är att synliggöra och sprida kunskap om sexuella övergrepp och att genom preventivt arbete skapa förutsättningar för barn och ungdomar, samt de vuxna som finns i deras närhet, att leva under trygga förhållanden oberoende bostadsort. ATSU:s rikstäckande och nationella mål är att stödja medlemsföreningarna i deras arbete och att genom ett tvärvetenskapligt sätt arbeta med opinionsbildning. I all sin verksamhet vägleds ATSU av principen om barnets bästa och arbetar för att FN:s barnkonvention följs och efterlevs i alla instanser och  att rehabiliteringsmöjligheterna förbättras för såväl de utsatta som deras anhöriga

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Svalgången 1, 72481

Har du någon fråga?

Kontakta ATSU - Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, Riksorganisation

Webbplats

www.atsu.se