Stockholm

Attac, Sverige

Attac, Sverige

Beskrivning

Attac Sverige bildades 2001 som en självständig del av den internationella attacrörelsen. Attac är en medlemsbaserad organisation där allt arbete sker ideellt i lokalgrupper och olika nätverk. I centrum står medlemmarnas och nätverkens initiativ och engagemang. Organisationen är partipolitiskt obunden. Attac har inget partiprogram och utgår inte från någon dogmatisk ideologi som förmodas ge alla svar på världens problem. Däremot finns föreningsstadgar och en kortare programförklaring som antas och förändras vid föreningens riksårsmöten. Programförklaringen är en brett hållen utgångspunkt för Attacs arbete. Vi arbetar för ett rättvist globalt samhälle på olika sätt, bland annat genom att förespråka en internationell valutaskatt, gemensam välfärd över hela världen, skuldavskrivningar för alla fattiga länder och internationella demokratiska institutioner. Hos oss är alla välkomna som vill arbeta för ett rättvist globalt samhälle, och vi välkommnar förslag på nya vägar för att nå detta mål. Våra aktiviteter består av föreläsningar, studiecirklar och diskussionsmöten som alla är välkomna till. Vi samarbetar med andra organisationer som driver samma frågor som vi och vi arbetar även med att påverka politiker och den allmäna samhällsdebatten i de frågor som vi tycker är viktiga.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Tegelviksgatan 40, 11641

Har du någon fråga?

Kontakta Attac, Sverige

Webbplats

www.attac.se