Örebro

Awesome people

Awesome people

Beskrivning

Awesome People är en ideell organisation som registrerades i Sverige i april 2013. Organisationen arbetar för att stärka ungdomars entreprenörsanda och färdigheter samt främja deltagande av missgynnade grupper i samhället. Vårt uppdrag är att få människor att vara och känna sig fantastiska. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med våra hörnstenar: Var strålande, var modig, var annorlunda, var dig själv - var fantastisk! Awesome People (Shokkin Group Sweden) är en av grundarna i Shokkin Group International-nätverket med visionen att vara det ledande valet som förmedlare av ungdomsengagemang bland lokala och internationella institutioner. -- Awesome People is a non-profit organization registered in April 2013 in Sweden. The organization is working to enhance young people's entrepreneurial mind-sets and skills and promote participation of disadvantaged groups in society. Our mission is to make people be and feel awesome. To achieve this we work actively with our corner stones: Be Brilliant, Be Brave, Be Different, Be Yourself – Be Awesome! ​ Awesome People (Shokkin Group Sweden) is a founding member of the Shokkin Group International network with the vision to be the number one choice as quality youth work providers amongst local and international institutions.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Riagatan, 47, 70226

Har du någon fråga?

Kontakta Awesome people

Webbplats

www.awesomepeople.se