Västerås

Brottsofferjouren, Västmanland

Brottsofferjouren, Västmanland

Beskrivning

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Föreningens uppgift är att genom ideella krafter, tillsammans med anställd personal och styrelsen bedriva stödverksamhet för brottsdrabbade, vittnen och anhöriga inom Västerås, Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.

Bevaka denna organisation

Adress

Stora gatan 39, 72212

Telefonnummer

021-41 32 60

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://vastmanland.boj.se/