Göteborg

Bufff, Göteborg

Bufff, Göteborg

Beskrivning

Bufff Göteborg är en lokal förening som ingår i Riksbryggans organisation. Föreningen är ideell och verksamheten syftar till att stödja och hjälpa barn och ungdomar vars föräldrar är eller har varit dömda för brott. Bufff Göteborg ger också stöd och hjälp till föräldrar som är intagna, har en partner fängslad eller i samband med eller efter frigivning. Föreningen arbetar inte med behandlings- eller terapeutiskt inriktat arbete utan har en stödjande och rådgivande funktion. En bärande idé för Bufff är att en del av ledarna har egna erfarenheter av att vara förälder i fängelse, själva haft en partner eller själva är barn till en fängslad förälder. Bufff Göteborgs personal har kriminalvårdens utbildning och erfarenhet av att leda barn och föräldragrupper. Allt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Beväringsgatan 21, 41505

Har du någon fråga?

Kontakta Bufff, Göteborg

Webbplats

bufff.nu/om-oss/lokalkontor/bufff-vastra-gotaland/