Stockholm

Bufff, Stockholm

Bufff, Stockholm

Beskrivning

Det finns många barn som har en förälder i fängelse. Enligt Kriminalvården (nov 2008), är det 10 500 barn, i Sverige, som dagligen berörs av att ha en förälder som är frihetsberövad. Det är en svår situation för barnen, när en eller båda föräldrarna sitter i fängelse. Bufff är en ideell förening som genom sin verksamhet ger stöd åt barn och anhöriga som har en förälder eller anhörig som frihetsberövats. Bufff arbetar utifrån ett barnperspektiv, vilket betyder att vi alltid sätter barnets behov och rättigheter främst. Organisationen arbetar efter FN:s Barnkonvention. Genom verksamheten erbjuder Bufff både direkt – och indirekt stöd till barnen . Genom stödgrupp, ungdomsgrupp och enskilda samtal får barn och ungdomar stöd och ökad kunskap samt möjligheten att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation. Föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap både genom individuellt stöd och grupper. Hela familjen erbjuds aktiviteter och utflykter, en meningsfull fritid, med möjlighet att träffa andra familjer och dela erfarenheter.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Magnus Ladulåsgatan 6, 11866

Har du någon fråga?

Kontakta Bufff, Stockholm

Webbplats

bufff.nu/om-oss/lokalkontor/bufff-stockholm/