Norrköping

Byrån mot Diskriminering i Östergötland

Det är din rättighet att inte bli diskriminerad och din skyldighet att inte diskriminera.

Byrån mot Diskriminering i Östergötland

Beskrivning

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Byrån arbetar utifrån diskrimineringslagen med alla diskrimineringsgrunder som skyddas av svensk lag. Dessa är etnicitet, funktionshinder, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.


Byrån mot diskriminering har två huvudsakliga arbetsområden:

- Om du upplever att du har blivit diskriminerad kan vår jurist ge råd och stöd, medla eller hjälpa dig med en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det kostar aldrig något att vara i kontakt med oss! 

- En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag, organisationer m.fl. Vi erbjuder utbildning inom olika områden av diskrimineringslagstiftningen, normer och fördomar, rasism, trakasserier och sexuella trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling samt aktiva åtgärder. Vi hjälper även till och stöttar antidiskrimineringsarbete på arbetsplatser eller inom organisationer.


Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag