Stockholm

Charity Rating

Charity Rating

Beskrivning

Charity Rating verkar för att synliggöra välgörande organisationers användning av donerade medel. Vi tror att allmänt tillgänglig ekonomisk analys av den ideella sektorn på sikt leder till att mer pengar når de välgörande ändamålen. Rating och ekonomisk analys påverkar den ideella sektorn på tre sätt: 1. GER GIVARE BÄTTRE INFORMATION Vi tillhandahåller givare med bättre och mer utförlig information om välgörande organisationer. Studier visar att detta leder till att människor är villiga att skänka mer pengar. 2. ÖKAR EFFEKTIVITETEN Rating bidrar till ökad genomlysning av välgörenhetsorganisationer. Större genomlysning av verksamheter är bra och leder till ökad effektivtet. 3. FRIGÖR KAPITAL TILL ÄNDAMÅLEN Sammantaget tror vi att rating ökar intäkterna och effektivitet hos välgörande organisationer. Detta innebär att mer kapital når fram till ändamålet.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Mäster Samuelsgatan 9, 3 1/2 tr., 11144

Har du någon fråga?

Kontakta Charity Rating

Webbplats

charityrating.org/