unknown

Child Rights Eurasia

Child Rights Eurasia

Beskrivning

Child Rights Eurasia är en barn- och kvinnorättsorganisation som funnits flera år men registrerades som ideell förening under 2019. Vår vision är att alla program och insatser vi gör ska vara ”För barn att vara barn”. Våra insatser och program riktar sig därför in på barn och unga vuxna upp till 25 år i Europa, Asien och Afrika. Barnkonventionen säger att alla barn är lika värda och har grundläggande rättigheter. Vår organisation står bakom att vartenda barn har rätt att få sin röst hörd, gå i skolan, rätt till mat, utveckling, fritid. Som ung vuxen har du även rätt till arbete och bostad. Vi vet hur viktigt det är att hela Barnkonventionen respekteras av stater respektive civilsamhället som vi är en del av.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Adress

Sofielundsvägen 12, 12132

Telefonnummer

0704489633

Har du någon fråga?

Kontakta oss