Stockholm

Den Öppna Dörren, Stockholm

Den Öppna Dörren, Stockholm

Beskrivning

Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm (ÖD) är en kristen ideell förening med förankring i Svenska Kyrkan. ÖD vill nå människor i utsatta livssituationer och vara ett stöd för dem i deras egen möjlighet till växande och tro. Föreningen vill befrämja livsmod och uppmuntra till social gemenskap. Vi vill se till den totala situationen av fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Adress

John Ericssonsgatan 11, 11222

Telefonnummer

08-650 84 17

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://www.denoppnadorren.se/stockholm/