Uppsala

Diakonicentrum, Uppsala

Diakonicentrum, Uppsala

Beskrivning

Diakonicentrum är en organisation, som utför ett kristet-socialt arbete i Uppsala. I detta arbete samverkar människor från olika samfund. Till Diakonicentrums viktigaste uppgifter hör att ge hjälp och stöd åt enskilda och grupper, att samverka med olika institutioner i samhället samt att, allt eftersom behoven förändras ta initiativ till ny, diakonal verksamhet.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Vasagatan 1, 75313

Har du någon fråga?

Kontakta Diakonicentrum, Uppsala

Webbplats

m.svenskakyrkan.se/?id=861597