Botkyrka

Dialogslussen

Dialogslussen

Beskrivning

Dialogslussen är en interkulturell dialogförening som bildades för att uppnå ökat samförstånd och acceptans, sammanhållning och integration i vårt mångfacetterade samhälle. Det är av största vikt för vårt arbete att vi som är engagerade i Dialogslussen själva är förebilder och accepterar varandras mångfald och olikheter. På det sättet stöttar och bidrar vi kontinuerligt till förståelsen kring hur ett välfungerande mångkulturellt samhälle kan uppnås.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Fågelviksvägen 9H, 14553

Har du någon fråga?

Kontakta Dialogslussen

Webbplats

www.dialogslussen.se