unknown

Drivkraft, Malmö

Drivkraft, Malmö

Beskrivning

Bli Fadder! Är du intresserad av att vara ett stöd för en ungdom? Vill du göra en betydande resa? Då kan du vara den vi söker! Drivkraft Malmö är en ideell förening med samarbete mellan näringslivet och Malmö Stad. Vi bedriver en mentors- och fadderverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 5-8. Vi samarbetar med skolor som vill ha mentorskap och elevinspiration och till vår hjälp har vi volontärer från allmänheten. Utöver detta organiserar vi även läxhjälp på ett flertal skolor i Malmö Du som vill engagera dig har genom oss möjlighet att bli fadder för en ungdom som är mellan 12 – 16 år. Vi ser att du är en vettig och vanlig vuxen. Att vara fadder i Drivkraft Malmö innebär att du vägleder en ungdom som upplever att den behöver extra vuxenstöd. Tjejer matchas med tjejer och killar med killar. Ni träffas två gånger i månaden under en eller två terminer och gör olika saker ihop t.ex. fikar, pratar, bowlar, träffar andra fadderpar, går på fotboll eller gör en läxa. Aktiviteterna bestämmer ni tillsammans. Vi ordnar också gemensamma aktiviteter för alla pågående fadderpar. Du får utbildning och handledning av oss på Drivkraft Malmö innan och under hela ditt fadderskap. Att ingå fadderskap är en ömsesidig resa. Det är utvecklande - för båda parter. Som fadder ger du mycket av dig själv, men får minst lika mycket tillbaka när du får lära känna en ny människa och ta del av den personens värld och erfarenheter. Du får också pröva en annorlunda form av ledarskap. Under ett läsår anordnas även flera nätverksträffar där du får möjlighet att träffa alla involverade i Drivkraft Malmö. Vi kan lova dig att det blir lika utvecklande för dig som för den ungdom du vägleder. Ta din chans att göra skillnad för en elev och anmäl dig.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag

Adress

C/O Jessica Grundström ABFornminnesvägen 47, 21846

Har du någon fråga?

Kontakta Drivkraft, Malmö

Webbplats

www.drivkraftideell.se