Uppsala

Dyslexiförbundet FMLS, Uppsala län

Dyslexiförbundet FMLS, Uppsala län

Beskrivning

Dyslexiförbundet FMLS är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. I Uppsala arbetar vi främst med påverkansarbete och information.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Kungsgatan 64, 75318

Har du någon fråga?

Kontakta Dyslexiförbundet FMLS, Uppsala län

Webbplats

www.dyslexi.org/uppsala_lan