Stockholm

Elevernas riksförbund

Elevernas riksförbund

Beskrivning

Elevernas Riksförbund är en organisation av och för elever. Det betyder att förbundet utgörs av våra medlemmar som är elever och att vi verkar för deras intressen. Vi finns för att samla och stärka elever i demokratiska forum, representera och föra fram elevers röst och värna elevers rättigheter. Alla våra medlemmar är elevråd, elevkårer eller andra former av elevorganiseringar på övre grundskolan och gymnasiet. Varje medlemsförening har en röst på vårt årsmöte och de beslutar bland annat om vår verksamhet, om vilken poltik vi ska driva och vilka som ska sitta i styrelsen. Att vara medlem är ett sätt att både lyfta sin röst och att stärka elevperspektivet i den nationella skoldebatten genom en samlad elevrörelse!

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Norr Mälarstrand 24, 11220

Har du någon fråga?

Kontakta Elevernas riksförbund

Webbplats

elevernasriksforbund.se/