Enköping

Enköpings scoutkår

Enköpings scoutkår

Beskrivning

Enköpings Scoutkår bildades år 1911, som en av Sveriges första scoutkårer. Detta endast fyra år efter att ”scouting for boys” startades för första gången i England. I slutet av 1950-talet slogs Enköpings flickscoutkår och Enköpings pojkscoutkår, ihop och blev Enköpings Scoutkår. Ungefär samtidigt byggdes vår scoutstuga på Stockholmsvägen 38. 

Enköpings Scoutkår har som mest haft cirka 250 medlemmar, det under 1950 - 60-talen. Några årtionden senare sjönk medlemsantalet, för att det senaste årtiondet åter börjat stiga igen. Kåren har idag ungefär 120 medlemmar mellan 6 år och 19 år. Barnen och ungdomarna är, som de alltid har varit, indelade i olika åldersavdelningar. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Stockholmsvägen 38 , 749 41 Enköping

Webbplats

enkoping.scout.se/kontakt/