Borås

Erikshjälpen Second Hand, Borås

Erikshjälpen Second Hand, Borås

Beskrivning

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden. Erikshjälpen arbetar i Sverige och ett 20-tal andra länder för barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Arbetet sker utifrån barnkonventionen, tillsammans med lokala partnerorganisationer. I Sverige gör Erikshjälpen även insatser för barns rätt till meningsfull fritid samt driver folkbildning och opinion för att främja barns rättigheter. Inom Erikshjälpen finns Sveriges ledande second hand-verksamhet med ett 60-tal butiker och ett växande nätverk av samarbetspartners. Överskottet från butikerna används för sociala och humanitära insatser. Med barns drömmar som drivkraft vill vi på Erikshjälpen och Erikshjälpen Second Hand vara med och förändra världen!

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Vegagatan 1, 50635