unknown

Erikshjälpen second hand, Huskvarna

Erikshjälpen second hand, Huskvarna

Beskrivning

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden. Erikshjälpen arbetar i 17 länder, inklusive Sverige, för barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Arbetet sker utifrån barnkonventionen, tillsammans med lokala partnerorganisationer. I Sverige gör Erikshjälpen även insatser för barns rätt till meningsfull fritid samt driver folkbildning och opinion för att främja barns rättigheter. Inom Erikshjälpen finns Sveriges ledande second hand-verksamhet med ett 60-tal butiker och ett växande nätverk av samarbetspartners. Överskottet från butikerna används för sociala och humanitära insatser.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Erikshjälpen second hand, Huskvarna

Butiksvolontär lördagar

  • Barn och ungdom
  • Klimat och miljö
  • Ekonomisk/social utsatthet
Plats Jönköping

Erikshjälpen second hand, Huskvarna

Chaufför till lastbil

  • Barn och ungdom
  • Klimat och miljö
  • Ekonomisk/social utsatthet
Plats Jönköping

Adress

Birkagatan 38, 56132