Stockholm

FIAN Sverige

FIAN Sverige

Beskrivning

FIAN står för FoodFirst Information and Action Network och är en internationell människorättsorganisation som arbetar för rätten att försörja sig. FIAN grundades 1986 i Heidelberg, Tyskland. I arbetet utgår FIAN ifrån rätten till mat, en rättighet som finns inskriven i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. FIAN Sverige är en del av FIAN International som har medlemmar i över 60 länder runt om i världen.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Tegelviksgatan 40, 11641

Har du någon fråga?

Kontakta FIAN Sverige

Webbplats

www.fian.se/