Växjö

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Kronoberg

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Kronoberg

Beskrivning

Stöd till hiv-positiva och deras närstående. Stödet innebär allt från samtal, praktisk hjälp i det dagliga livet, sociala aktiviteter och att skapa möjlighet till rekreation. information om hiv/aids och andra sexuellt överförbara infektioner ur både ett sex och samlevnadsperspektiv och ett kultur- och genusperspektiv.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Kungsgatan 15b, Box 98, 35104

Har du någon fråga?

Kontakta Föreningen Noaks Ark Röda Korset Kronoberg

Webbplats

www.noaksark.org/omoss/smaland.asp