Stockholm

Frisk och Fri - Riksföreningen mot Ätstörningar

Frisk och Fri - Riksföreningen mot Ätstörningar

Beskrivning

Frisk och Fri - Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening med syfte att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, arbeta förebyggande inom området samt påverka för bättre vård. Många som arbetar i föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörningar. Frisk & Fri erbjuder mentorer samt anordnar grupper för såväl drabbade som anhöriga. Dessutom kommer vi gärna ut och föreläser, till exempel i skolor eller på vårdenheter. Med den förebyggande workshopen "Uppdrag: Självkänsla" arbetar vi förebyggande bland unga och med utbildningsmaterialet "Uppdrag: Frisk" hjälper vi vuxna som arbetar med unga att själva förebygga ätstörningar och låg självkänsla.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Inedalsgatan 5, 11233

Har du någon fråga?

Kontakta Frisk och Fri - Riksföreningen mot Ätstörningar

Webbplats

www.friskfri.se