unknown

Global Utmaning

Global Utmaning

Beskrivning

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling genom långsiktiga lösningar på utmaningar inom de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen. Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som accelererar transformationen mot hållbara samhällen. Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter. Vi har ett kvalificerat nätverk av seniora rådgivare och experter med tvärsektoriell kompetens. Verksamheten leds av ett kansli som styr idéarbetet, verksamhetsutvecklingen och genomför projekt samt en styrelse som beslutar om tankesmedjans inriktning. Tankesmedjan är en ideell förening som finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra partners som utgörs av olika organisationer och företag.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Birger Jarlsgatan 27, 11145

Har du någon fråga?

Kontakta Global Utmaning

Webbplats

www.globalutmaning.se