Malmö

Hela Människan i Malmö

Hela Människan i Malmö

Beskrivning

Hela Människan i Malmö är en ideell förening för socialt och diakonalt arbete på kristen grund. Vi är anslutna till Hela Människans Riksorganisation som finns representerad över hela Sverige. På 60 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Hela Människans riksenhet har tolv kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

I Malmö har föreningen funnits sedan 2007 och har följande sju kyrkor i Malmö som huvudmän; Svenska kyrkan, Betaniakyrkan, Hyllie park kyrkan, Malmö Pingstförsamling, Stadionkyrkan, Immanuelskyrkan och Equmeniakyrkan på Limhamn.

Hela Människan i Malmö driver Noomi, en stödverksamhet för personer som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Noomi utgörs av ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete samt opinionsbildning och informationsspridning. Vi erbjuder individuellt stöd till enskilda men arbetar också för att på lång sikt förbättra stödet för utsatta nationellt. Detta gör vi i samarbete med myndigheter och andra frivilligorganisationer. Vill du veta mer om vår verksamhet – besök Noomis hemsida på www.noomimalmo.se

Förutom Noomi arbetar Hela Människan i Malmö med ett projekt för att skapa mötesplatser, aktiviteter och meningsfull sysselsättning för asylsökande under namnet TIA (tidiga insatser för asylsökande). Föreningen bedriver även uppsökande verksamhet på Malmös gator bland personer med missbruksproblematik. Vi bjuder på kaffe och mackor och en stunds samtal. Vi besöker även med jämna mellanrum Lönngården som är ett boende för personer i missbruk. Förutom denna verksamhet har föreningen tidigare haft skrivkurser och musikverkstad samt stödgrupper för barn som har det krångligt i sina familjer.

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskap och ge människor möjlighet till förändring.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Poststugan 78, 21165

Har du någon fråga?

Kontakta Hela Människan i Malmö

Webbplats

helamanniskan.se/malmo/