Lund

Intercultural Family Development

Beskrivning

Föreningen Intercultural Family Development har för avsikt
  • att verka för ökad integration i Sverige,
  • att skapa mötesplatser för barn och unga med olika bakgrund,
  • att ge materiellt, moraliskt, intellektuellt och andligt stöd till utsatta barn i världen,
  • att ge barn förutsättningar för en lycklig barndom med grundläggande värden som demokrati, trygghet, frihet, kommunikation, lärande, empati och jämställdhet samt icke-våldsfostran av barnen
  • att i övrigt verka i enlighet med FN:s konvention om barnens rättigheter.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Sunnanväg 18 H, 222 26