Stockholm

Klimatriksdagen

Klimatriksdagen

Beskrivning

Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten. Klimatriksdagens värdegrund lyder; ”Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Har du någon fråga?

Kontakta Klimatriksdagen

Webbplats

www.klimatriksdagen.se