Knivsta

Knivsta pastorat

Beskrivning

Knivsta pastorat består av de sex församlingarna Knivsta, Alsike, Vassunda, Lagga, Östuna och Husby-Långhundra. I pastoratet finns sex medeltida kyrkor, en i respektive församling, samt S:ta Birgittakyrkan i centrala Knivsta byggd på 1990-talet. Multihuset S:ta Maria inrymmer bostäder, förskola, skola, LSS-boende, vandrarhem, restaurang och kapell. Knivsta pastorat tillhör Uppsala stift, Svenska kyrkan, och gränserna sammanfaller med Knivsta kommuns. Kommunen växer snabbt och har en av Sveriges lägsta medelåldrar. Knivsta pastorat vill vara en aktiv och framåtsyftande samhällsaktör, och en varm och välkomnande miljö för människor i olika åldrar att vistas i. Här finns många människor som är ideellt engagerade i kyrkans liv och verksamhet och vi välkomnar flera!

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Häradsvägen 2B, 74142

Har du någon fråga?

Kontakta Knivsta pastorat

Webbplats

www.svenskakyrkan.se/knivsta