Stockholm

Naturskyddsföreningen, Symbios

Naturskyddsföreningen, Symbios

Beskrivning

Vi är en lokal krets inom Naturskyddsföreningen för studenter vid Stockholms universitet som arbetar med att lyfta miljöfrågor, påverka beslutsfattare vid universitetet och vid andra universitet i frågor som rör klimatet, miljöskydd etc.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

UNIVERSITETSVÄGEN 2 A, 11418

Har du någon fråga?

Kontakta Naturskyddsföreningen, Symbios

Webbplats

www.sus.su.se/studentfreningar-p-su/symbios