Stockholm

Operation 1325

Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Operation 1325

Beskrivning

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar vi för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Tegelviksgatan 40, 11641 Stockholm

Telefonnummer

0703317775

Har du någon fråga?

Kontakta Operation 1325

Webbplats

www.operation1325.se

Sociala Medier