Stockholm

PRO, Högalid

PRO, Högalid

Beskrivning

PRO Högalid är en förening med över 600 medlemmar. Vi har en omfattande verksamhet med medlemsmöten, studiecirklar, informationsträffar, utflykter och resor. PRO är också pensionärernas röst i politiken. Vi påverkar beslutsfattare och politiska organ i frågor som är viktiga för äldre. Tillsammans verkar vi för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.