Stockholm

RFSL Stockholm

RFSL Stockholm

Beskrivning

RFSL Stockholm är Stockholms lokalförening inom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Vi arbetar för att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Webbplats

rfslstockholm.se