Uppsala

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros

Beskrivning

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en organisation som arbetar för ett bättre och friskare liv, både för de som har cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) och för deras familjer. Det gör vi på en rad olika sätt; bättre och tydligare information, vi involverar barn och unga, ordnar aktiviteter som skapar samhörighet och ger stöd, och genom våra fonder ger förbundet ekonomiskt stöd till vårdutveckling och forskning.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Kungsgatan 64, 75318

Har du någon fråga?

Kontakta Riksförbundet Cystisk Fibros

Webbplats

www.rfcf.se/