Stockholm

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Beskrivning

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, är en ideell sammanslutning av föreningar vars medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlas av en myndighet. RFS är religiöst och partipolitiskt obundet. 

RFS organiserar dessa lagreglerade frivilliguppdrag: lekmannaövervakare, förtroendeman, partnerkontaktperson, kontaktperson, kontakt-/stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare. RFS har dessutom besöksverksamhet på anstalt och häkten och har samordningsansvar för Visionsrummet.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Frejgatan 75, 11326

Har du någon fråga?

Kontakta Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Webbplats

www.rfs.se