Stockholm

Röda Korset Första Hjälpen-kretsen, Stockholm

Röda Korset Första Hjälpen-kretsen, Stockholm

Beskrivning

Röda Korset verkar för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Ett sätt att göra detta är att genom Första hjälpen-grupper erbjuda olycksfallsberedskap. Deltagandet i en Första hjälpen-grupp är helt ideellt och baseras uteslutande på frivilliga insatser. Vi kan göra allt från att ta hand om lättare skador och plötsligt insjuknande till att vidta livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans. Alla personer som arbetar i Första hjälpen-gruppens regi har genomgått samma gedigna utbildning utifrån samma studiematerial och styrdokument. Det medför att vi arbetar likadant oavsett vart i landet man stöter på oss. Utbildningen lägger sitt fokus på förebyggande åtgärder av både sjukdoms- och olycksfall och omhändertagande av dem om de skulle inträffa, för såväl vuxna som för barn. Varje år genomförs en obligatorisk kvalitetssäkring där alla Första hjälpare måste påvisa att de besitter den kunskap som krävs för att anses vara behörig Första hjälpare.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Box 19, 10120

Har du någon fråga?

Kontakta Röda Korset Första Hjälpen-kretsen, Stockholm

Webbplats

www.fhg-sthlm.se