Stockholm

Stiftelsen IFS

Stiftelsen IFS

Beskrivning

Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS stödjer sedan 1996 entreprenörer och företagare med utländska bakgrund att starta, driva och utveckla företag. Stiftelsen verkar också för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för företagande samt initierar projekt för att skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och företag och organisationer i Sverige. www.stiftelsenifs.se Stiftelse hedrar entreprenörer med utländsk bakgrund genom H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare. Ett av Sveriges mest hedervärda pris till företagare med utländsk bakgrund. Utmärkelsen har delats ut sedan 1999 och H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset. Priset har till syfte att lyfta fram goda förebilder och bryta den förutfattade uppfattning många har om invandrares företagande samt visa att denna grupp företagare är viktiga för den svenska välfärden. www.aretsnybyggare.se

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Kungsholms hamnplan 3, 11220

Har du någon fråga?

Kontakta Stiftelsen IFS

Webbplats

www.stiftelsenifs.se