Stockholm

Svensk-Tanzaniska Föreningen

Svensk-Tanzaniska Föreningen

Beskrivning

Svensk-Tanzaniska Föreningen SVETAN bildades 1968. Föreningen är till för alla som är intresserade av Tanzania och dess utveckling. SVETAN är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Den har tre syften: Att stödja Tanzanias utvecklingssträvanden, att verka för fördjupade förbindelser mellan våra två länder och att sprida kännedom om Tanzania i Sverige. För att uppnå föreningens syften samverkar SVETAN ofta med andra vänskapsföreningar och systerorganisationer samt Tanzanias ambassad.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Box 220 03, 10422

Har du någon fråga?

Kontakta Svensk-Tanzaniska Föreningen

Webbplats

www.svetan.org