Stockholm

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet

Beskrivning

Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. Genom kurser, seminarier, faktamaterial och studieresor följer vi FN:s arbete och sprider kunskapen vidare till medlemmarna i 110 lokala FN-föreningar, till skolor och till stora delar av den svenska folkrörelsen.
Omkring 130 enskilda riksorganisationer är medlemmar i Svenska FN-förbundet, t.ex. fackliga organisationer, freds-, solidaritets, ungdoms-, kvinno- och miljöorganisationer. Många lokala organisationer är också anslutna till FN-föreningen på den egna orten.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.