unknown

Svenska kyrkan, Angereds församling

Svenska kyrkan, Angereds församling

Beskrivning

Angereds församling består av Göteborgs nordöstra stadsdelar - Angered, Bergum och Gunnared. Församlingen sträcker sig från Bergum i öster till Göta Älv i väster, från Vättlefjäll i norr till Lärjeån i söder och består av allt från en mångkulturell förortsmiljö till en ganska typisk svensk landsbygd.

Genom att vara en mötesplats för en mångfald av människor och traditioner vill vi förmedla ett försoningens budskap. Vi vill verka för och värna om tilliten mellan människor, bidra till att trygghet och respekt ständigt skapas, samt bereda människor möjlighet till en ständigt förnyad gemenskap med Gud och människor. Vår önskan är att församlingen ska vara en öppen mötesplats där vi kan lära av varandra och tillsammans upptäcka mer av den kristna tron.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Hjällbo centrum, 42432

Webbplats

svenskakyrkan.se/angered