Sollentuna

Svenska kyrkan, Sollentuna församling

Svenska kyrkan, Sollentuna församling

Beskrivning

För att öka närheten till sollentunaborna är Svenska kyrkan Sollentuna är indelad i fyra distrikt. Distriktskyrkorna har utvecklat olika profiler och speglar den bredd som ryms inom Svenska kyrkan. 
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det gör vi genom en mängd olika verksamheter både i och utanför kyrkorna.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Sköldvägen 10, box 13, 19121

Webbplats

www.svenskakyrkan.se/sollentuna