unknown

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet

Beskrivning

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Svenska Lifräddningssällskapet bildades 1898, men slogs samman med Simfrämjandet 1973 och bildar det som vi idag benämner som Svenska Livräddningssällskapet. Vi vänder oss till alla, men vi ska i all vår verksamhet ägna särskilt intresse åt barnens säkerhet.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Johannesfredsvägen 5, 16869

Har du någon fråga?

Kontakta Svenska Livräddningssällskapet

Webbplats

www.svenskalivraddningssallskapet.se