Sundbyberg

Svenska Soldathemsförbundet

Svenska Soldathemsförbundet

Beskrivning

Svenska Soldathemsförbundet är en sammanslutning av organisationer som bedriver soldathemsverksamhet på kristen grund i samverkan med trossamfund, förband och kommun. Syftet är att ge framför allt de värnpliktiga trivsam samvaro och sysselsättning i en hemliknande miljö, fri från alkohol och andra droger.

Det finns 18 soldathem i Sverige. Förbundet samverkar med 7 övriga nationers soldathemsförbund i upprättandet av soldathem för de fredsbevarande FN-styrkorna och stödjandet av bildande av nya soldathem i Estland, Lettland och Litauen.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Ekumeniska Centret, 17299

Har du någon fråga?

Kontakta Svenska Soldathemsförbundet

Webbplats

www.soldathem.org