unknown

Tensta Kvinno- och tjejjour

För ett jämställt samhälle fritt från våld!

Tensta Kvinno- och tjejjour

Beskrivning

Tensta Kvinno-och Tjejjour startades officiellt 2002 och har som övergripande och långsiktigt mål att ge rådgivning, skydd och stöd till utsatta kvinnor och barn som lever med våld eller hot om våld i sin vardag. Jourens primära syfte är att erbjuda stöd och råd genom vår chatt samt telefonjour, men även plats i vårt skyddade boende för kvinnor och barn som söker sig till jouren. 

Vi bedriver även opinion, påverkansarbete och informationsspridning.

Läs mer: https://www.unizonjourer.se/tenstakvinnoochtjejjour

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag

Adress

Box 4013, 16404

Har du någon fråga?

Kontakta Tensta Kvinno- och tjejjour