Linköping

Terrafem Linköping

Terrafem Linköping

Beskrivning

Terrafem Linköping är en lokal förening till Terrafem, vi deltar i jourarbete och förebyggande arbete.

Varje termin anordnar vi jourutbildning för medlemmar som vill delta i vårt jourarbete som innebär att stötta kvinnor som har blivit utsatta för våld i olika kulturella kontexter såsom våld av närstående, våld i hederns namn, könsstympning och andra former av våld. Exempel på förebyggande arbete är informationer på t.ex. SFI-skolor, universitet och andra sammankomster.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.